Frank Straatman, adviseur & trainer

'Vrijheid om te denken, voelen, willen en handelen is essentieel'

coaching startende ondernemers ondernemer landelijk meppel Werk & Zekerheid WMO Melba

Wie ik ben

Frank Straatman Advies training coaching startende ondernemers meppel landelijk Werk & Zekerhied WMO Melba

Sinds 2012 ben ik, Frank Straatman, fulltime als zelfstandig adviseur en trainer actief met mijn eigen bedrijf Straatman Advies & Training. 

Daarvoor deed ik al jarenlang opdrachten in het kader van coaching en bood ik hulp en advies bij het schrijven van ondernemingsplannen voor startende ondernemers. Ik werk landelijk vanuit Meppel in Drenthe. Al vroeg in mijn loopbaan raakte ik sterk geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen en bedrijven op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Wat drijft mensen, wat brengt mensen in beweging, wat draagt bij aan ieders groei en ontwikkeling? Onder welke omstandigheden komen mensen het beste tot hun recht? Deze vragen en de zoektocht naar de antwoorden hebben veelal de keuzes binnen mijn eigen loopbaan bepaald. 

 

Actieve adviseur

Ik heb veel kennis van en een brede werkervaring binnen verschillende sectoren zoals: landbouw, onderwijs, verschillende commerciële organisaties, re-integratie, coaching en bemiddeling. Mede hierdoor beschik ik over een zeer uitgebreid, zeer actief, zakelijk netwerk waarvan ik veel gebruik maak. Ik heb veel en actuele kennis van de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen daarbinnen. Ook met betrekking tot de recente ontwikkelingen omtrent de wet Werk & Zekerheid, de Participatiewet en de WMO. Ik maak deel uit van de WSW-adviesraad in Deventer en van de Adviesraad Sociaal Domein in Meppel (ASDM). 

Certificaten 

Ik ben gecertificeerd voor de methodieken INVRA en Melba (inclusief IDA en MAI). Beide zijn instrumenten die de competenties van een medewerker onderzoeken en in kaart brengen. Competenties die nodig zijn om zo optimaal mogelijk te functioneren binnen allerlei werksituaties. Melba biedt daarbij ook de mogelijkheid om de eisen van een functie en/of werkplek in kaart te brengen waarna er een matching plaats kan vinden tussen de competenties van de werknemer en de eisen van de functie/werkplek. (voor meer informatie: www.invra.nl en www.melba.nl)

Trainingen 

Ook ben ik gecertificeerd trainer ‘werken vanuit zelfregie’ (Movisie). Deze trainingen kunnen worden ingezet, onder andere, ter ondersteuning van cliëntenraden. Daarnaast doe ik vanuit maatschappelijke betrokkenheid vrijwilligerswerk bij Fundiving, waarbij we begeleide duiken maken met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 

Competenties 

Mijn belangrijkste eigenschappen zijn: gedreven, gepassioneerd, activerend, enthousiasmerend, inspirerend, pragmatisch, direct, actiegericht, intuïtief en inlevend gecombineerd met sterke contactuele vaardigheden. Een belangrijke competentie in mijn werk is dat ik in staat ben af te stemmen op alle werk- en denkniveaus. Ik werk met en voor mensen met een ernstige arbeidsbeperking (fysiek en/of psychisch) tot aan mensen die functioneren op managementniveau. 

Zinnen die mij typeren:

  • Knopen zijn er om door te hakken 

  • Niet straks, maar nu 

  • Keuzes maken is noodzaak 

  • Overwinnen van obstakels is mijn drive 

  • Kan niet bestaat niet 

  • Talenten zijn er om in te zetten 

  • Vrijheid om te denken, voelen, willen en handelen is essentieel 

© 2024 Straatman Advies & Training
realisatie: Drukkerij Kleen