Maatwerk

'Innovatie, beweging, verandering… het is van alle tijden'

Loopbaantrajecten, Re-integratietrajecten, Outplacement, Coaching, Training, Intervisie, Assessment, Interimmanagement, Verandermanagement, Duikopleidingen

Straatman Advies & Training doet maatwerk

Straatman Advies & Training doet altijd aan maatwerk. Afgestemd op vraag, behoeften en mogelijkheden. Straatman Advies & Training werkt op zowel organisatorisch en beleidsniveau als op medewerkerniveau en voor particulieren. 

Hieronder vindt u meer informatie over het aanbod van Straatman Advies & Training: 

Loopbaantrajecten

Loopbaanbegeleiding is erop gericht het functioneren te optimaliseren of na te denken over een volgende stap in uw loopbaan. Er is geen sprake van gedwongen ontslag.
Een loopbaantraject is voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan of een ander perspectief. Bij een loopbaantraject staat de vraag centraal: wat wil ik en hoe krijg ik wat ik wil? Samen met u (en zo nodig uw werkgever) wordt er een persoonlijk plan gemaakt. Wat is de vraag en wat moet er ingezet worden om deze vraag te beantwoorden.
Doel/resultaat: u krijgt antwoorden op de vraag: wat wil ik, wat kan ik en kunt op basis daarvan gerichte keuzes maken in uw loopbaan.

Re-integratietrajecten

Bij re-integratietrajecten is de hulp en begeleiding gericht op terugkeer op de arbeidsmarkt. Dat kan zijn na ziekte (langdurig, vanuit depressie of burn-out) of werkloosheid. Met een persoonlijke aanpak wordt gekeken wat er nodig is om deze terugkeer mogelijk te maken. Onder welke voorwaarden kunt u zo optimaal mogelijk functioneren op een werkplek. Waar moet rekening mee gehouden worden, zijn aanpassingen nodig. Doel/resultaat: u keert duurzaam terug op de arbeidsmarkt.

Outplacement

Bij outplacement wordt de werknemer niet werkloos. Bij outplacement moet een werknemer een baan gaan zoeken buiten de organisatie waar hij op dat moment werkzaam is. De arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever is of wordt stopgezet. Bij reorganisaties en veranderingen in de organisatiestructuren worden werknemers als boventallig verklaard. Samen wordt gezocht naar een andere organisatie die de werknemer in dienst zal nemen. Doel/resultaat: de kandidaat vindt een nieuwe werkplek bij een andere werkgever, of een andere functie binnen de eigen organisatie.

Coaching

Bij coaching wordt u geholpen antwoorden te vinden op vragen op verschillende levensterreinen. Bijvoorbeeld het vinden van balans tussen werk en privé. Het kunnen voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Het gaat om een gelijkwaardige één-op-één werkrelatie waarin u een leerproces aangaat en de coach daarin begeleidt en ondersteunt. De coach helpt bij het vinden van de antwoorden die al in uzelf aanwezig zijn. Doel/resultaat: u gelooft in eigen kunnen en eigen kracht, leert en krijgt inzicht in gedachten en gedrag.

Training

Bij training gaat het om het begeleiden van groepsprocessen. Het overbrengen en aanleren van kennis, kunde en vaardigheden. Dat kunnen trainingen zijn op het gebied van het zoeken en vinden van werk (solliciteren, netwerken, personal branding). Trainingen op het gebied van zelfregie, persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden, teamvorming en commerciële activiteiten. Ook trainingen op het gebied van duiken behoren tot de mogelijkheden (lees hier meer over bij: Duiken). Doel/resultaat: de groep leert en ervaart nieuwe kennis, kunde en vaardigheden dusdanig dat deze ook direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Intervisie

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens/overtuigingen, organisatieveranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen. Doel/resultaat: het opzetten en in eerste instantie begeleiden van intervisiegroepen zodat deze na een korte trainings-/begeleidingsperiode zelfstandig volwaardige intervisie kunnen hebben met elkaar.

Assessment

Assessment is een gevalideerd beoordelingsprogramma met verschillende onderdelen om te kunnen beoordelen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. De verschillende onderdelen kunnen gaan over taakinhoud, houding, weerbaarheid, daadkracht, specifieke en algemene kennis en vaardigheden, leiderschapskwaliteiten. Doel/resultaat: zowel kandidaat als opdrachtgever krijgen een helder zicht op competenties , niveau (MBO, HBO, WO) en geschiktheid voor een specifieke functie.

Interimmanagement

Interimmanagement impliceert het tijdelijk inzetten van een externe manager met een gerichte opdracht. De Interimmanager biedt extra knowhow ter versterking van het bedrijf, waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de opdrachtgever. Er zijn geen emotionele banden met het bedrijf, waardoor efficiënt en zakelijk geopereerd wordt. Doel/resultaat: gerichte opdrachten worden uitgevoerd binnen de afgesproken termijn, met het afgesproken resultaat.

Verandermanagement

De verandermanager ondersteunt en begeleidt de nodige veranderingen die doorgevoerd worden om veranderingen binnen een bestaande structuur te realiseren. Hij helpt de veranderplannen te concretiseren en te realiseren. Maakt een plan van aanpak en helpt de organisatie een vaak lastig proces goed door te komen. Doel/resultaat: de benodigde veranderingen worden geconcretiseerd en gerealiseerd.

Duikopleidingen

lees hierover bij: ‘Duiken en duikopleidingen’.

Recente opdrachtgevers van Straatman Advies & Training zijn o.a.: 
Randstad, Rabobank, Achmea, Wegener media, overheidsinstanties, particulieren 

© 2024 Straatman Advies & Training
realisatie: Drukkerij Kleen